Tokusatsu Gagaga

The series is based on the manga Tokusatsu Gagaga, a comedy manga by Tanba Niwa. Tokusatsu Gagaga series follows Kano Nakamura, an office lady played by Fuka Koshiba, who is secretly a tokusatsu otaku, a toku-ota. She lives her life by the code of tokusatsu heroes and often envisions herself as one as a means to make it through her daily struggles.

TitleTokusatsu Gagaga
Original Titleトクサツガガガ
First Air DateJanuary 18th, 2019
Last Air DateFebruary 15th, 2019
GenresComedy, Drama, Action & Adventure
NetworkNHK
Production CompanyNHK
Number of Seasons1 Seasons
Number of Episodes7 Episodes
Plot Keywordstokusatsu, daydreaming, japanese drama, jdrama, office job, otaku
Fuka Koshiba
Fuka Koshiba
Kano Nakamura
Kana Kurashina
Kana Kurashina
Hisami Yoshida
Haruka Kinami
Haruka Kinami
Yuko Kitashiro
Yuki Morinaga
Yuki Morinaga
Naotaro Kawashima
Honda Takafumi
Honda Takafumi
Takashi Onoda
Rena Takeda
Rena Takeda
Yuki Shirahama
Mikoto Uchiyama
Mikoto Uchiyama
Mai Shiraishi
Kokoro Terada
Kokoro Terada
Taku Tamiya (Damian)
Manabu Takeuchi
Manabu Takeuchi
Masaaki Matsumoto (Mr. Ninkyo)
Yuki Matsushita
Yuki Matsushita
Fumi Nakamura
Tomokazu Seki
Tomokazu Seki
Warlord Genka (voice)
Kenichi Suzumura
Kenichi Suzumura
Narrator (voice) / Emerjason (voice)
Masato Yoshihara
Masato Yoshihara
Toraiger (voice)
Tokusatsu Ga Ga Ga